lördag 3 juni 2023

Hur stor är risken att få ett barn med autism?

En fråga som jag undrat över ett tag då min egen son har Autism. Jag inser ju att arv antagligen är en del i ekvationen då jag själv har autism samt att jag kan se autistiska drag hos många släktingar. Jag tror ju att om dom äldre generationerna hade haft samma möjlighet till stöd, diagnoser och hjälp inom vården så hade vi sett många diagnoser inom familjen.

Autism är en komplex funktionsnedsättning och förekomsten av autism kan variera i olika populationer. Enligt uppskattningar från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA hade cirka 1 av 54 barn (ungefär 1,85 procent) i åldrarna 8 år diagnosen autism år 2016 Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa siffror endast representerar en specifik population och inte nödvändigtvis är tillämpliga på andra länder eller geografiska områden.
Enligt en studie från 2015, som publicerades i Molecular Psychiatry, kan åldersskillnader mellan föräldrarna kopplas till en ökad risk för autism hos barn. Risken för autism ökar ju större åldersskillnaden är Det finns dock inga belägg för att föräldrarnas attityder och handlingar kan orsaka autism hos barn.
Det är svårt att uppskatta hur många personer som har autism, eftersom det inte finns någon tydlig gräns mellan personer med autism och personer utan autism. Fler personer får autismdiagnos idag än tidigare, men ingenting tyder på att autism i sig skulle ha blivit vanligare

Hur hög är ärftligheten?
Forskning visar att risken för att utveckla autism ökar om det finns andra familjemedlemmar med autism. Enligt en studie som involverade tvillingar visade det sig att ärftligheten för autism var hög, men det fanns också en betydande påverkan av miljöfaktorer. Detta innebär att både genetiskt arv och omgivande miljö spelar en roll i uppkomsten av autism.
Enligt en annan studie, som inkluderade forskare från Karolinska Institutet, King's College London och Mount Sinai, visade det sig att både genetiskt arv och miljöfaktorer var lika viktiga för att förklara autism. Det betyder att ärftligheten inte är den enda faktorn som påverkar utvecklingen av autism, utan att miljöfaktorer också spelar en betydande roll.
Det är viktigt att komma ihåg att ärftlighet inte är en garanti för att en individ kommer att utveckla autism. Även om det finns en ärftlig komponent, kan inte alla personer med en familjehistoria av autism utveckla sjukdomen. Det är en komplex interaktion mellan genetik och miljöfaktorer som bidrar till utvecklingen av autism.

Kan syrebrist leda till autism?
Sonen hade en svår förlossning och fick h.l.r. i en bra stund innan han klarade av att andas själv så naturligtvis har jag länge funderat på om det är en bidragande orsak til hans Autism.
Syrebrist i hjärnan, även kallad cerebral hypoxi, kan vara en av flera faktorer som är kopplade till utvecklingen av autism. Det finns vissa teorier och forskning som pekar på att syrebrist under fostertiden eller under förlossningen kan vara en riskfaktor för att utveckla autism. Notera att det inte är den enda orsaken till autism, och att det finns andra genetiska och miljömässiga faktorer som också spelar en roll.
Enligt en artikel på Wikipedia finns teorin om moderns antikroppar som antyder att immunoglobulin G (IgG) i moderns blod kan passera moderkakan, gå in i fostrets hjärna och potentiellt orsaka autism. Detta skulle kunna vara en möjlig mekanism där syrebrist kan vara involverad. Denna teori är kontroversiell och ytterligare forskning behövs för att förstå den exakta kopplingen mellan syrebrist och autism.


Vilka mediciner kan ge autism?
Det är viktigt att förtydliga att det inte finns några mediciner som kan ge autism. Autism är en neurologisk och utvecklingsrelaterad funktionsvariation som vanligtvis är medfödd och delvis ärftlig. Vissa mediciner kan användas för att hantera specifika symtom som är förknippade med autism, som exempelvis irritabilitet och aggression, men de orsakar inte tillståndet i sig.

Slutord
Autism är fyra gånger vanligare att diagnosticeras hos pojkar än hos flickor. Forskningen inom området vad som orsakar Autism och hur många som har/får Autism är minst sagt spretig. Hur arv och miljö påverkar och hur diagnoskriterier ställer till det är i vissa fall tydligt och i andra otydligt. Jag misstänker att vi kommer att se ett nobelpris i medicin i framtiden inom området då det finns stora möjligheter att bena ut och förstå autism som företeelse. Vi ser allt fler diagnoser idag men det tror jag till stora delar beror på att vi har förändrade diagnoskriterier, men det kan även bero på en förändrad miljö och omgivning. Autism har funnits och dokumenterats gång på gång historiskt sett men man har aldrig satt en diagnos på personerna i efterhand. Avslutningsvis så vill jag återkoppla till artikelns rubrik. Det är ju clickbait, rubriken borde ha vart "Hur stor är möjligheten att jag får ett autistisk barn?" Jag ser det nämligen inte längre som en risk, alla individer kan bidra på sitt eget sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...