onsdag 7 juni 2023

I vilken ålder utvecklas autism? Kan man få autism senare i livet?


Det finns ingen fast ålder där autism alltid utvecklas, men det är vanligt att det upptäcks och diagnostiseras under tidig barndom. Symptomen och tecken på autism kan börja visas tidigt i ett barns liv, vanligtvis före tre års ålder. Vissa föräldrar kan märka tecken på autism hos sina barn redan under det första levnadsåret, medan andra kanske inte upptäcker några uppenbara tecken förrän barnet blir äldre. Symptomen och svårighetsgraden kan variera kraftigt mellan olika individer. Vissa barn kan visa tydliga tecken på autism redan som spädbarn, medan andra kan utveckla symtom gradvis och inte få en diagnos förrän senare i barndomen.

Det finns dock variationer i när autism diagnostiseras, och det beror på flera faktorer som svårighetsgraden av symtomen och den individuella utvecklingen. Barn med autism och intellektuell funktionsnedsättning får ofta diagnos i tidig förskoleålder, medan diagnosen för barn med autism och normal begåvning är vanligare runt tio års ålder. Flickor får ofta diagnos senare än pojkar. Det är också möjligt att autism kan diagnostiseras hos äldre barn, tonåringar eller till och med vuxna om symptomen inte var tydliga eller om de tidigare inte har upptäckts. Tidig diagnos, tidiga anpassade insatser och bra information till alla berörda är viktiga för att ge så bra förutsättningar som möjligt. Autism utvecklas vanligtvis under tidig barndom, vanligtvis före tre års ålder, men det finns variationer i när diagnosen ställs beroende på individens symtom och utveckling.


Men det blir vanligare med vuxna, som precis som mig, diagnosticeras med autism idag. Dessa har haft sina symtom länge men det är först i vuxen ålder som man diagnosticeras, varför? Här är några möjliga förklaringar:
  • Medvetenheten om autism och dess symtom har ökat avsevärt under de senaste decennierna. Det har skett en bredare spridning av kunskap om autism bland allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal samt inom utbildningssystemet. Detta har lett till en ökad upptäckt och identifiering av autism hos vuxna.
  • Diagnostiska kriterier och bedömningsverktyg för autism har förbättrats över tiden. Det har lett till att fler vuxna kan få en korrekt diagnos även om de kanske inte uppfyllde tidigare kriterier eller om deras symtom var missförstådda eller förbisedda tidigare i livet.
  • Förändringar i livsstadsförhållanden kan också spela en roll. När personer med autism blir äldre kan de möta nya utmaningar och förändringar i sina liv, såsom att flytta hemifrån, börja arbeta eller studera på högre nivåer. Dessa övergångar kan avslöja eller förstärka autistiska symtom och leda till att personer söker diagnos och stöd.
  • Forskningen har visat att autism hos kvinnor och flickor ofta kan vara annorlunda än hos män och pojkar. Eftersom kvinnlig autism kan vara mindre synlig eller uttrycka sig på ett annorlunda sätt, kan kvinnor vara mer benägna att bli missdiagnostiserade eller inte bli diagnostiserade förrän i vuxen ålder. En ökad medvetenhet om kvinnlig autism har bidragit till att fler kvinnor får en korrekt diagnos senare i livet.

Det är viktigt att notera att ökningen av diagnoser hos vuxna inte nödvändigtvis innebär att förekomsten av autism har ökat, utan snarare att det finns en förbättrad förmåga att upptäcka och diagnostisera autism hos vuxna som tidigare kanske inte fått en korrekt bedömning.

Kan man utveckla autism?
Nej, autism utvecklas inte senare i livet. Autism är en neurologisk utvecklingsstörning som vanligtvis börjar visa sig under de tidiga barndomsåren och fortsätter genom hela livet. Det är ett medfött tillstånd som beror på genetiska och miljömässiga faktorer som påverkar hjärnans utveckling. Symtomen på autism kan dock visa sig olika över tid och kan förändras i intensitet och uttryck. Vissa personer med autism kan utveckla strategier och färdigheter som hjälper dem att hantera sina utmaningar och fungera bättre i samhället. Det kan ge intrycket av en förändring i autismens uttryck, men själva tillståndet förändras inte.
Däremot kan vuxna, som inte tidigare har blivit diagnostiserade med autism, få en sen diagnos om deras symtom inte har upptäckts eller förståtts tidigare i livet. Detta kan ske på grund av olika faktorer, inklusive en ökad medvetenhet om autism och förbättrad diagnostisk praxis.

Sammanfattningsvis är autism inte något som kan utvecklas senare i livet, men det är möjligt att vuxna kan få en sen diagnos om deras symtom inte tidigare har identifierats eller förståtts. Det blir dock vanligare med diagnoser idag och jag tror det beror på att samhället förändras och acceptansen för avvikande personer minskar. Därför är det viktigt att man sprider kunskap och förståelse för Autism och dess konsekvenser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...