lördag 17 juni 2023

Vad kännetecknar en person med Asperger?

Om man har Aspergers syndrom, så finns det några specifika kännetecken och utmaningar i sitt beteende och i sociala interaktioner. Idag är det ingen som får diagnosen Aspergers längre utan man kategoriseras under det bredare begreppet Autismspektrumtillstånd (AST). En bredare variation av symtom och svårighetsgrader. Tidigare ansågs Aspies ha en mildare form av autism. Men vad kännetecknar en Aspie? Jag ska försöka reda ut det idag.

Svårigheter med socialt samspel.
En Aspie kan ha svårigheter i sociala sammanhang, sociala interaktioner och svårigheter att förstå sociala regler och normer. Man kan ha problem med att inleda och upprätthålla konversationer. Att förstå icke verbal kommunikation såsom kroppspråk, ansiktsuttryck och liknande. Man kan ha problem med att förstå ironi och andra underförstådda delar i språket.
Som Aspie så är det utmanande att tolka subtila signaler vilket ofta leder till missförstånd. Att bygga och underhålla vänskapsrelationer kan vara oerhört utmanande. Det är svårt att förstå sociala normer och regler och därför är det svårt att initiera och delta konstruktivt i en konversation. Många föredrar därför att vara mera introverta eller helt enkelt ensam. Jag misstänker att många Aspies gillade tanken på att isolera sig lite när vi hade Covid19 pandemin.
>Theory of mind syftar till förmågan att förstå att andra människor har egna tankar känslor intentioner och perspektiv som kan skilja sig från ens eget. Ett vanligt handikapp hos Aspes då man man kan ha begränsad förmåga att förstå och förutsäga andras beteenden och motivationer vilket kan göra det svår att sätta sig in i andras perspektiv. 
Man kan även ha obehag och överstimulering i sociala sammanhang vilket kan vara både överväldigande och stressande. 

Begränsade intressen och repetitiva beteendemönster
Att utveckla intensiva intressen för specifika ämnen och ägna mycket tid och energi åt dessa är vanligt bland Aspies. Jag tror att det beror på att man får en förutsägbarhet när man ägnar sig åt saker som man är van vid att göra. Man söker rutiner för att få ett mindre stressigt liv och det gör att man utvecklar rutiner  men även motstånd mot förändringar i ens vardag och omgivning. Om man ägnar sig åt att lägga pussel, virka handdukar, läsa om dinosaurier eller rensa i växthuset varenda dag så är det en trygg punkt i livet som skapar lugn och ro i kroppen

Fokus på detaljer
Aspies har ofta en förmåga att upptäcka och komma ihåg detaljer på ett sätt som andra inte gör. Man kan ha en noggrann och fördjupad förståelse för specifika ämnen eller områden. Här kan jag ge många egna exempel då jag ofta noterar och fokuserar på detaljer som andra missar. Det är en av mina styrkor då jag ofta ser saker som ställer till det. Jag kan upptäcka dom små sakerna eller elementen i en situation istället för att fokusera på helheten. Det gör även att jag kan vara oerhört grundlig och noggrann för att göra saker korrekt och i enlighet med specifika regler eller rutiner.
Man kan dock ha svårt att släppa detaljer och därmed fastna i i sitt tankemönster. Det kan även leda till att man missar det övergripande syftet eller målet med en aktivitet eller uppgift.

Kommunikationssvårigheter
Det här är egentligen bara en utveckling av alla svårigheter som man kan ha när man är i sociala sammanhang. Men många Aspies har svårigheter med att förstå och använda icke-bokstavliga eller abstrakta språkliga uttryck. Humor, metaforer och ironi är exempel på sådana saker. Man kan även ha ett ovanligt eller ett formellt sätt att tala. Vissa låter lite robot liknande när man talar då man inte riktigt klarar av att använda alla subtila sätt som finns för att förmedla sig i vardagen.

Överkänslighet.
Med detta menar jag att Aspies kan vara vara överkänsliga för sensoriska intryck såsom ljud, ljus, beröring, lukt och smak. Jag har själv svårt för ljudet av lysrör, fläktar, pumpar och annat brummande som stör i vardagen. Att min fru kommer och smeker mig på ryggen kan vara oerhört jobbigt och obehagligt, ibland till och med smärtsamt.
För vissa blir det svårt att hålla sig med en god hygien då tandkrämen kan vara det äckligaste på jorden eller dropparna i duschen känns som tusen nålar. (Just duschen har jag två tips som kan funka om du har sådana problem. 1. Om du har ett snålspolande munstycke byt det, annars kan du testa att ta bort munstycket och bara spola med slangen. 2. Om du har möjlighet så kan du testa med en takdusch som ger "tropiskt regn" dessa har större droppar än alla snålspolande varianter och känns inte alls på samma sätt.)

Vad skiljer då en Aspie från någon med Autism? Jag det är ju överlappande diagnoser och numer får ju som sagt ingen diagnosen Aspergers längre. Men om man ska ta ett par saker som skiljer sig åt så är det vanligaste man brukar tala om:
Skillnader mellan språklig förmåga, en Aspie har normal eller övergenomsnittlig språklig förmåga och utvecklar ofta ett avancerat vokabulär. Personer med autism kan ha varierande nivåer av språkliga svårigheter från avsaknad av tal till begränsad förmåga att använda språket i sociala sammanhang
intelligensnivå, Aspies har vanligtvis en normal till hög intelligensnivå medans Autism kan förekomma över hela intelligensspektrumet.

Om jag fått min diagnos tio år tidigare så hade jag antagligen fått diagnosen Aspergers. Att man idag likställer Aspergers med Autism är i min värld en självklarhet. Man har i grund och botten samma handikapp i sociala sammanhang och likheterna är oerhört slående. Man har oftast samma grundläggande behov av hjälp i vardagen även om spektrumet är brett. Självklart så behöver inte alla Aspies ett särskilt boende men för vissa hade det säkert vart helt rätt om inte annat så kanske det hade vart bra när man är ung och oerfaren.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...