lördag 15 juli 2023

Vilka jobb passar när man har autism? Får man vara polis om man har autism?


Människor med autism har unika styrkor och intressen som kan passa bra inom olika yrken. Med rätt stöd och anpassningar kan personer med autism uppnå framgång inom olika karriärområden. Här är några exempel på jobb som kan vara lämpliga för personer med autism:
 • Personer med autism har ofta förmågan att vara noggranna och uppmärksamma på detaljer, vilket kan vara till fördel inom dataanalys och statistik.
 • Autistiska personer kan ha en förmåga att tänka logiskt och systematiskt, vilket är värdefullt inom dataprogrammering och mjukvaruutveckling.
 • Många personer med autism är kreativa och har ett öga för detaljer, vilket kan göra dem lämpliga för yrken inom konst och design, som grafisk design, illustration eller arkitektur.
 • Personer med autism kan ha en stark förbindelse med djur och vara uppmärksamma på deras behov. Yrken inom djurvård, som djurtränare eller djurtekniker, kan vara passande för dessa personer.
 • Autistiska personer kan ha en speciell talang inom dataspelutveckling, där de kan kombinera sin kreativitet och tekniska kompetens.
 • Personer med autism kan ha en stor passion för böcker och kunskap, vilket kan göra dem väl lämpade för yrken inom biblioteks- eller bokhandelsbranschen.
 • Autistiska personer har ibland en stark drivkraft att utforska och analysera specifika ämnen. Forskningsrelaterade yrken inom områden som vetenskap eller teknik kan vara intressanta alternativ.
 • Personer med autism har ofta god teknisk kunskap och problemlösningsförmåga, vilket kan göra dem framgångsrika inom IT-support eller teknisk support.

Det är viktigt att notera att det finns en bred variation inom autismspektrumet, och olika individer kan ha olika förmågor och intressen. Det är därför viktigt att matcha individens specifika talanger och intressen med de krav och förväntningar som finns inom olika yrken.

När det gäller frågan om att vara polis med autism kan det vara mer utmanande på grund av de sociala och interaktiva krav som yrket kan innebära. Polisarbete kräver ofta snabb problemlösning, flexibilitet och förmåga att hantera komplexa sociala situationer. Vissa personer med autism kan dock vara framgångsrika inom polisarbete om de har rätt stöd och anpassningar för att hantera de utmaningar som kan uppstå.
I Sverige är det olagligt att diskriminera personer på grund av deras funktionsnedsättning, inklusive autismdiagnos. Enligt Diskrimineringslagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har personer med autism samma rättigheter som alla andra när det gäller att välja och utöva yrken. Det betyder att det inte finns några specifika yrken som är förbjudna för personer med autismdiagnos.
Med det sagt så finns det arbeten med speciella förutsättningar som behöver uppfyllas. För att bli Polis så krävs exempelvis intyg på den som söker utbildning som anger om man uppfyller diagnoskriterier eller ej samt svårighetsnivå på diagnosen. Intyget ska också redovisa en funktionsbedömning över personens vardagsliv samt även en bedömning i relation till polisiära förhållanden. Bedömningen ska även innefatta impulskontroll, koncentrationsförmåga, uppmärksamhet, omdöme samt eventuella tvångsmässiga fixeringar. 
Som du kanske förstår så kan det vara rätt svårt att uppfylla "kraven" som ställs för att bli polis ifall man har en autismdiagnos. Vill du veta mer så kan du hitta information i det här dokumentet. intygsforfarande-vid-neruropsykiatrisk-diagnos..pdf

Det är viktigt att förstå att autism är en spektrumrelaterad funktionsnedsättning, vilket innebär att det finns en bred variation bland individer med autism. Vissa personer med autism kan ha vissa utmaningar eller behov av anpassningar på arbetsplatsen, medan andra kan vara fullt kapabla att utföra arbete utan några särskilda åtgärder.
Enligt svensk lagstiftning har alla arbetstagare rätt till skäliga anpassningar på arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete på lika villkor. Det innebär att om en person med autism behöver vissa anpassningar för att kunna utföra sitt arbete effektivt och på ett sätt som är förenligt med arbetsplatsens krav, så är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla dessa anpassningar, förutsatt att de inte skulle innebära en oproportionerlig börda för arbetsgivaren.
Det är viktigt att poängtera att olika yrken har olika krav och förutsättningar, och vissa yrken kan vara mer lämpliga eller mindre lämpliga för vissa personer med autism beroende på deras individuella styrkor, utmaningar och intressen. Det är därför viktigt att hitta en yrkesbana som passar en persons förmågor och intressen, och där eventuella anpassningar kan göras för att underlätta arbetsutförandet.

Jag som länge funderade på om jag skulle försöka bli lokförare har även kollat upp detta och idag verkar det som om jag möjligen skulle kunna få gå utbildningen och bli färdig lokförare. Enligt Transportstyrelsens hemsida och Jobba Frisk NPF:s webbplats, är det möjligt att bli lokförare även om man har autism. Diagnosen i sig utgör inte ett hinder för att få körkortstillstånd och bli anställd som lokförare. Det är de symptom som är relaterade till impulskontroll, koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och omdöme som bedöms vid ansökan och kan utgöra en trafiksäkerhetsrisk.
Transportstyrelsen anger att sjukdomar eller tillstånd som kan påverka medvetandet, uppmärksamheten, omdömet eller koncentrationen samt orsaka plötslig arbetsoförmåga eller nedsatt balans, koordination eller rörlighet kan innebära en risk för trafiksäkerheten och kan vara ett hinder. Därför bör personer med autism eller liknande diagnoser bedömas utifrån deras individuella hälsotillstånd och funktionsförmåga. Det krävs också att man rapporterar diagnosen och att det finns en rapport från behandlande läkare.
Det är viktigt att notera att denna information baseras på webbsökresultaten som jag fick när jag googlade, och att det kan finnas ytterligare kriterier och överväganden som görs av arbetsgivare och myndigheter vid bedömningen av hälsokrav för lokförare. För att få en fullständig och korrekt bedömning rekommenderar jag att man kontaktar Transportstyrelsen eller arbetsgivaren direkt för att få specifik information och vägledning angående hälsokrav för lokförarrollen.

Avslutningsvis så undrar jag ifall jag är en vanlig högfungeranade autistisk person med en massa olika anställningar och yrken i bagaget? Om du har autism kanske även du har hunnit med en drös med olika arbeten, eller har du haft samma arbete hela livet? Eller, så kanske du aldrig hittat något arbete. Lämna gärna en kommentar om hur det är för just dig.

1 kommentar:

 1. Testat många olika yrken men det spelar ingen roll för det är medarbetarna som behandlar en illa. Tyvärr är det dagisnivå på många arbetsplatser idag.

  SvaraRadera

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...