onsdag 23 augusti 2023

Autism och övergångar i livet - Skolbyte, jobb och boende

Förändring är en naturlig del av livet. Vi alla genomgår förändringar, stora som små. För en del ses rådet att "var sjätte år byta bostad, jobb eller partner" som ett sätt att hålla livet spännande och att ständigt utvecklas. Många av oss ser förändring som en möjlighet till tillväxt, ett sätt att förnya oss och bryta den vardagliga rutinen. Men tänk om denna rutin är din ankarpunkt, det som håller dig stabil i en annars överväldigande värld? För individer med autism kan övergångar vara som att navigera i okänt vatten, fullt av osäkerhet och utmaningar.
Autismens spektrum är brett, och upplevelserna varierar. Men många med autism känner ett djupt beroende av struktur och förutsägbarhet. När denna balans rubbas kan det leda till stress, ångest och känslor av förlust.
  • Skolbyte: Skolan representerar mer än bara en plats för inlärning. Det är en plats för social interaktion, för att skapa band och för att förstå världen runt omkring. Att byta skola kan därför kännas som att förlora en del av sig själv. Den nya miljön kan vara överväldigande, och känslan av att vara en främling kan vara svår att hantera.
  • Jobbbyte: Arbetsplatsen är inte bara en plats där man tjänar pengar. Det är där man bygger relationer, känner sig behövd och bidrar till samhället. Att byta jobb kan innebära att man känner sig förvirrad, osäker och utanför.
  • Bostadsbyte: Våra hem är våra heliga platser. De representerar trygghet, komfort och identitet. Att flytta från ett hem till ett annat kan kännas som att lämna en del av sig själv bakom.
För en person med autism kan en förändring kännas som en storm. Men med rätt verktyg och stöd kan stormen bli hanterbar.
  • Planering och förberedelse: Försök att ge så mycket information som möjligt om den kommande förändringen. Kunskap är makt och kan hjälpa individen att känna sig mer kontrollerad.
  • Skapa en övergångsplan: Detta kan vara en steg-för-steg-guide som beskriver vad som kommer att hända, vilka utmaningar som kan uppstå och hur man kan hantera dem.
  • Hitta en trygg hamn: Oavsett om det är en person, en plats eller en aktivitet, är det viktigt att ha något bekant att klamra sig fast vid när allt annat förändras.
  • Kommunikation: Tala om dina känslor. Att uttrycka rädsla, osäkerhet eller sorg kan hjälpa andra att förstå och erbjuda det stöd som behövs.
Övergångar är en del av livets resa, men för dem med autism kan denna resa vara särskilt svår. Genom att omfamna förändring med förståelse, tålamod och empati kan vi alla hjälpa till att göra övergångar lite lättare för dem som behöver det mest. Som samhälle måste vi vara medvetna om dessa utmaningar och arbeta tillsammans för att skapa en värld där alla känner sig trygga och förstådda, oavsett de förändringar livet för med sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...