onsdag 16 augusti 2023

Autism och rekreation och deltagande i fritidsaktiviteter

Det här med fritidsaktiviteter har alltid vart svårt för mig. Många aktiviteter såsom olika former av idrott och olika former av föreningsliv innefattar en massa sociala sammanhang som jag alltid ogillat. Jag tänkte utveckla lite av mina erfarenheter idag samt kanske även försöka komma med andra insikter.

När de flesta människor tänker på fritidsaktiviteter, ser de möjligheter till skratt, vänskap och njutning. Autism innebär dock ofta utmaningar inom social kommunikation, vilket kan göra gruppbaserade aktiviteter svåra. Den höga ljudvolymen, oförutsägbarheten och behovet av att interagera med andra kan vara överväldigande. För mig, och många andra med autism, kan dessa situationer ofta innebära en känsla av överväldigande. Ljuden av jublande barn, skrattande föräldrar eller instruktioner från en tränare kan bli alltför mycket att ta in.

Trots dessa utmaningar har jag funnit fritidsaktiviteter som passar mig. Det gällde bara att hitta rätt. Istället för lagsporter, där den sociala interaktionen är i fokus, har jag dragits till aktiviteter där jag kan vara mer för mig själv. Exempelvis naturvandringar, museibesök, hantverk, och vissa utvalda sporter. Där kan jag fokusera på aktiviteten i sig, snarare än den sociala interaktionen. Det finns många aktiviteter som kan anpassas eller som redan är mer lämpade för personer med autism. Till exempel:
 • Enskilda sporter - Sporter som simning, löpning eller cykling, där det kan vara mindre social interaktion involverad.
 • Konst och hantverk - Många med autism hittar ro i att skapa. Målning, skulptering eller andra hantverk kan vara särskilt givande.
 • Bokklubbar - Om intresset finns så kan det vara en bra aktivitet
 • Musik - Att lära sig ett instrument kan vara ett fantastiskt sätt att både uttrycka sig själv och att ha en rofylld stund.
 • Musik - För mig har alltid musiken haft en stor betydelse, jag lyssnar ofta på musik. Ett bra sätt för mig att koppla av. Jag går gärna på konsert men det är samtidigt en aktivitet som är väldigt påfrestande.
 • Fiske - Ett bra och enkelt sätt att komma ut i naturen och få uppleva tystnad och egentid. Även om man har med sig en fiskekompis så är min erfarenhet att man för det mesta blir själv med sina funderingar och tankar. Att sedan kunna ta en paus från fisket gör att man kan få en viss social bit med om man så önskar.
 • Skytte - Har hållit på med några olika former av skytte och har funnit det oerhört avslappnande. Skyttar är ju ensam idrottare även om man har många gemensamma träningar. Det är dessutom väldigt bra för dig som behöver öva upp koordination och koncentration.
 • Racketsport - Otroligt bra idrott som övar främst koordination och kondition. Man spelar ju oftast själv, men utan ett socialt nätverk med samma intresse så blir det inte speciellt mycket spel.
En annan viktig insikt har varit att omgivningen spelar en stor roll. När jag väl valde att engagera mig i föreningsliv, var det viktigt för mig att människorna där förstod och respekterade mina behov. Många gånger handlade det inte om att undvika aktiviteten helt, utan att hitta sätt att anpassa den så att den blev mer tillgänglig för mig. För de som stöttar någon med autism, finns det sätt att göra fritidsaktiviteter mer tillgängliga:
 • Förberedelse - Förklara vad som kommer att hända i förväg. Bilder, scheman eller berättelser kan hjälpa.
 • Små grupper - Mindre grupper kan vara mindre överväldigande än stora.
 • Förståelse - Var tålmodig och förstående. Varje individ är unik, och vad som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan.
För personer med autism kan fritidsaktiviteter vara en blandning av utmaningar och möjligheter. Tänk på att det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Genom att förstå och anpassa fritidsaktiviteter kan vi skapa mer inkluderande miljöer där alla har möjlighet att njuta av sin fritid på sina egna villkor. Med rätt stöd och förståelse kan dock dessa aktiviteter bli en källa till glädje, personlig tillväxt och nya upptäckter. Det gäller bara att hitta det som passar just dig, och att omge dig med människor som stöttar dig på din resa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...