lördag 5 augusti 2023

Hur vanligt är det med ärftlighet när man har autism? Kan man skaffa barn när man har autism? Vem ärver man från?

Forskningen kring ärftlighet vid autism visar på en betydande roll för generna i utvecklingen av denna neurologiska tillstånd. Studier pekar på att gener spelar en betydande roll vid autism, och de uppskattar att omkring 50-83 procent av fallen med autismdiagnos kan kopplas till genetiska orsaker. Detta innebär att ärftlighet är en av de viktigaste faktorerna bakom utvecklingen av autism. När jag ser till mig själv så är nog ärftligheten en stor faktor då jag kan se autistiska drag hos många släktingar inklusive mitt eget barn. 

Och på tal om barn, kan man skaffa barn när man har autism?
Ja, personer med autism kan skaffa barn om de önskar det. Autism är inte en fysisk sjukdom som påverkar förmågan att föröka sig. Att ha autism påverkar inte direkt en persons biologiska förmåga att få barn. Många personer med autism lever lyckliga och erfyllande liv som föräldrar.
Det är dock viktigt att notera att föräldrar med autism kan möta unika utmaningar i föräldraskapet, precis som alla föräldrar kan stöta på olika svårigheter. Personer med autism kan ha olika styrkor och svagheter i sitt föräldraskap, och det kan vara värdefullt för dem att få stöd och resurser som hjälper dem att navigera genom föräldraskapets olika aspekter. Utmaningarna som man möter kan vara:
  • Svårigheter med social interaktion och kommunikation: Autism spectrum disorder (ASD) påverkar socialt samspel och kommunikation, vilket kan göra det utmanande för föräldrar med autism att förstå och hantera sitt barns sociala och kommunikativa behov.
  • Personer med autism kan ha sensoriska utmaningar, vilket påverkar hur de uppfattar sin omgivning. För föräldrar med autism kan detta innebära att de själva också kan ha svårigheter med vissa sensoriska intryck, vilket kan göra det svårt att hantera sitt barns eventuella sensoriska överkänslighet.
  • Föräldrar med autism kan själva ha specifika intressen och behov av rutin. Det kan bli en utmaning att balansera sina egna behov med att möta sitt barns behov av förutsägbarhet och rutin.
  • Barn med autism kan visa beteenden som kan vara utmanande att förstå och hantera, såsom upprepat beteende eller svårigheter med ilska och frustration. Föräldrar med autism kan möta svårigheter när de försöker förstå och reagera på sitt barns beteende.
  • Känslor av överväldigande och stress: Ett barn med eller utan autism kan vara krävande och överväldigande. Föräldrar med autism kan känna sig stressade och överbelastade av de utmaningar som följer med att uppfostra ett barn med sina särskilda behov.
  • Föräldrar med autism kan möta hinder när det gäller att få rätt stöd och förståelse från omgivningen, inklusive professionella, familj och vänner. Detta kan skapa ytterligare stress och osäkerhet kring hur man bäst ska stödja sitt barn.
  • Svårigheter med planering och organisering: Autism kan påverka förmågan att planera och organisera vardagliga aktiviteter. Föräldrar med autism kan behöva utveckla strategier för att hantera detta och säkerställa att deras barn får den struktur och organisation de behöver.
Sammanfattningsvis kan föräldrar med autism möta olika utmaningar när de uppfostrar sina barn, inklusive svårigheter med social interaktion, sensoriska påverkningar, begränsade intressen och behov av rutin, hantering av utmanande beteenden, överväldigande känslor och stress, utmaningar med att få rätt stöd och svårigheter med planering och organisering. Det är viktigt att förstå att varje individ med autism är unik, och föräldrar kan utveckla sina egna strategier för att hantera de utmaningar de möter. Professionellt stöd och förståelse från omgivningen kan vara avgörande för att stödja föräldrar med autism i deras föräldraskap.

Vem ärver man autism från?
När det gäller vilka gener som ansvarar för att autism utvecklas, är det inte helt klarlagt. Autism är en komplex och mångfasetterad neurologisk tillstånd, och dess ärftlighet är ofta multifaktoriell. Det innebär att flera gener kan spela en roll, tillsammans med miljöfaktorer, i utvecklingen av autism.
Studier har visat att personer med autism ofta har familjemedlemmar som också har någon form av autismspektrumstörning (AST). Detta tyder på att det kan finnas en ärftlig komponent i utvecklingen av autism. Exakt vilka gener som är inblandade och hur de interagerar med miljöfaktorer är ämnen för pågående forskning.
Det är viktigt att förstå att även om det finns en ärftlig komponent, innebär det inte att alla barn till föräldrar med autism kommer att ärva tillståndet. Ärftlighet är komplex och påverkas av flera faktorer, och det är möjligt för barn till föräldrar med autism att inte ha AST och vice versa.
Sammanfattningsvis är ärftlighet en betydande faktor vid autism, och forskning visar att gener spelar en avgörande roll i utvecklingen av tillståndet. Personer med autism kan skaffa barn om de så önskar, och föräldraskapets utmaningar och glädje är liknande som för alla föräldrar. Exakt vilka gener som är involverade i ärftligheten och hur de interagerar med miljöfaktorer är dock ämnen som fortfarande studeras intensivt inom forskningsområdet för autism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...