onsdag 9 augusti 2023

Kommunikationsstilar hos personer med autism - Från nonverbell kommunikation till AACJu mer jag läser på om Autism på internet desto fler begrepp stöter jag på som jag blir nyfiken på. Häromdagen så stötte jag på en förkortning (ACC) och kände mig tvingad att söka mer information om just ACC. Det hela handlar om kommunikation. 
Kommunikation är en viktig del av vårt dagliga liv, och det är genom kommunikationen vi delar tankar, känslor och erfarenheter med andra. För personer med autism kan kommunikationen vara utmanande på olika sätt. Autism är ett neurologiskt tillstånd som påverkar hur individer förstår och svarar på sociala interaktioner. Det kan även påverka språkutvecklingen och förmågan att använda verbal kommunikation. I dag så utforskar jag några olika kommunikationsstilar hos personer med autism, från nonverbal kommunikation till användningen av alternativ och kompletterande kommunikation

Autism, eller autismspektrumtillstånd, är en kategori av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som påverkar individens sociala interaktion, kommunikation och beteende. En av de mest kända egenskaperna hos autism är svårigheter med socialt samspel och förmågan att förstå och tolka icke-verbal kommunikation, såsom ögonkontakt och kroppsspråk. 
Många barn med autism har också svårigheter med talutvecklingen och kan uppleva fördröjd språkutveckling. Vissa barn lär sig aldrig att tala verbalt och kan istället kommunicera med hjälp av andra metoder.

Nonverbal kommunikation omfattar ett brett spektrum av uttryck, inklusive ansiktsuttryck, gester, ögonkontakt, kroppshållning och tonfall. Hos personer med autism kan dessa icke-verbala signaler vara svåra att förstå och tolka. De kan ha svårt att känna igen andras känslor och intentioner genom icke-verbala ledtrådar, vilket kan leda till missförstånd och kommunikationssvårigheter.
Många barn med autism upplever en fördröjd talutveckling och har svårt att utveckla ett fungerande språk. Detta kan göra det utmanande för dom att uttrycka sina behov, tankar och känslor verbalt. Vissa barn kan ha begränsat ordförråd och grammatiska svårigheter, medan andra kanske aldrig når en verbal kommunikationsnivå. Detta kan vara en av de mest påtagliga utmaningarna för personer med autism och deras omgivning.
För personer med autism som har begränsad eller ingen talutveckling kan användningen av alternativ och kompletterande kommunikation (AAC) vara avgörande. AAC är en metod som ersätter eller kompletterar talat språk med andra hjälpmedel för att underlätta kommunikationen. Det kan inkludera användning av bilder, symboler, tecken som stöd och tekniska hjälpmedel.
AAC möjliggör för personer med autism att kommunicera sina behov, tankar och känslor på ett mer effektivt sätt och främjar deras delaktighet i samhället. Det kan vara en kraftfull resurs för att förbättra livskvaliteten och möjliggöra ökad självständighet.

Kommunikationsstilar hos personer med autism varierar beroende på individens unika egenskaper och utmaningar. För många är nonverbal kommunikation en svårighet, vilket kan påverka deras förmåga att förstå och uttrycka sig i sociala sammanhang. Talutvecklingen kan också vara fördröjd eller helt frånvarande hos vissa individer med autism. Men genom användningen av alternativ och kompletterande kommunikation (AAC) kan personer med autism överbrygga dessa hinder och kommunicera mer effektivt med omgivningen.
Det är viktigt att förstå och respektera olika kommunikationsstilar för att skapa en inkluderande och stödjande miljö för personer med autism. Genom att öka medvetenheten om dessa olika kommunikationsuttryck kan vi främja ömsesidig förståelse och samarbete, vilket leder till en mer inkluderande och tillgänglig värld för alla.

autismforum.se
autism.se
hogrefe.se
regionorebrolan.se
habilitering.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...