onsdag 30 augusti 2023

Kvinnor och flickor med autism är dom Underskattade och underdiagnostiserade?

Idag vill jag ta upp ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat - det är situationen för kvinnor och flickor inom autismspektrumet. Jag vill tala om stereotyperna och fördomarna som finns om vad autism är och hur det yttrar sig. Framförallt vill jag prata om hur kvinnor och flickor ofta blir underskattade och underdiagnostiserade.
Jag började att förstå min egen autism först när jag var runt 40 år gammal när jag fick min egen diagnos. Men innan dess levde jag med okända utmaningar, oförstådda beteenden och en känsla av att alltid vara lite 'ute på kanten'. Jag kan inte hjälpa att undra hur mitt liv kunde ha sett ut om jag hade fått min diagnos tidigare. Men när det gäller kvinnor och flickor, blir den här situationen ännu mer utbredd och problematisk. Framförallt är det vanligt att kvinnor får sin diagnos senare i livet.

Autism har länge betraktats från en manlig synvinkel, vilket innebär att dom symtom och beteenden som traditionellt förknippas med tillståndet främst är baserade på män och pojkars upplevelser. Autism hos kvinnor och flickor kan dock yttra sig annorlunda.
Kvinnor och flickor med autism har ofta en bättre förmåga att 'kamouflera' sina symptom genom att härma andras beteenden, vilket kan göra det svårt för utomstående att identifiera deras autism. Den här förmågan till anpassning kan vara en överlevnadsstrategi, men den innebär också en risk för försummad diagnos och en brist på stöd.
Ibland kan dessa tjejer och kvinnor komma att betraktas som 'lite udda', 'socialt klumpiga' eller 'överdrivet känslosamma', istället för att dom ses för vad dom verkligen är - individer på autismspektrumet. Och detta är bara toppen på isberget när det gäller problemen med att förstå och stödja kvinnor och flickor med autism.

Dessa feluppfattningar och brister i förståelse kan ha allvarliga konsekvenser. Många kvinnor och flickor med autism utvecklar psykisk ohälsa, bland annat ångest och depression, eftersom dom kämpar med att passa in och förstå världen omkring sig. Dom kan också ha svårt att skapa och upprätthålla relationer, vilket kan leda till ensamhet och social isolering.
Att få en diagnos senare i livet kan också påverka en persons självkänsla och självbild. Att inte få rätt stöd och förståelse under skoltiden kan leda till att många tjejer inte fullföljer sin utbildning, vilket i sin tur kan leda till arbetslöshet eller låginkomstjobb senare i livet.
Det här är bara några av dom många anledningarna till varför vi måste bli bättre på att upptäcka och stödja kvinnor och flickor med autism. Vi måste utbilda oss själva och andra, både professionella inom sjukvården och allmänheten, om dom unika utmaningar och styrkor som dessa kvinnor och flickor har. Vi måste lyssna på deras röster och anpassa vården och stödet efter deras specifika behov och erfarenheter.

Autism är inte en 'manssjukdom'. Det är ett tillstånd som påverkar människor av alla kön, åldrar och bakgrunder. Och alla förtjänar att bli sedda, förstådda och stödda på rätt sätt.
I slutändan är autism inte en begränsning, men ett annat sätt att uppleva världen. Och med rätt förståelse och stöd, kan varje individ med autism frodas och bidra till samhället på sitt eget unika sätt.
Men för att göra detta möjligt måste vi först ta itu med den obalans och orättvisa som råder idag. Vi måste sätta ett slut på underskattning och underdiagnos av kvinnor och flickor med autism.

Så låt oss börja idag. Prata med dina vänner, dina familjemedlemmar, dina arbetskamrater. Dela den här artikeln, skriv en kommentar. Vi kan alla göra något för att hjälpa till att förändra den här situationen.
Tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande och förstående värld för alla på autismspektrumet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...