onsdag 13 september 2023

Hur klarar sig vuxna med autism?

Jag blev diagnostiserad med högfungerande autism för bara fem år sedan, trots att jag levt med det hela mitt liv. Det var som att un pusselbit föll på plats. Att förstå hur andra vuxna med autism hanterar sina liv i Sverige har varit en upptäcktsresa för mig. Att dela denna resa med er är både ett privilegium och ett ansvar.
Autism är en spektrumtillstånd. Det innebär att ingen person med autism är den andra lik, och våra behov varierar. Men en sak är säker: stöd och förståelse från samhället gör livet enklare för oss.

En titt på bostadssupporten

I Sverige finns det bostadsstöd för unga vuxna med neurologiska tillstånd som autism och ADHD. Tyvärr framgår det att systemet kan vara komplext, och ibland kanske inte optimalt anpassat för den tänkta målgruppen. Många bostadsstödsarbetare önskar mer kunskap om dessa tillstånd och hur man bäst kan stödja individer med dem. Därför är det viktigt med en ständig dialog mellan dem som ger stöd och dem som tar emot det, för att tjänsterna ska kunna anpassas bättre.

Autism och hälsa

Som jag skrivit om i en tidigare artikel "livslängd-Autism" så är det beklagligt men sant att personer med autism löper en högre risk för tidig död jämfört med den generella befolkningen. Detta är inte för att autism i sig är en livshotande diagnos, utan snarare på grund av komplikationer som kan uppstå. Människor med mild autism, till exempel, har en högre risk för självmord, särskilt bland kvinnor.
Det har också framkommit att äldre vuxna med autism i Sverige kan ställas inför specifika hälsoutmaningar. Detta påminner oss om att stödet till personer med autism behöver vara långsiktigt och sträcka sig över hela livet.

Utbildning och arbete

Svenska folkhögskolor står ut som en miljö där personer med högfungerande autism kan blomstra. Dessa skolor betonar personlig utveckling och jämlik deltagande. Med deras unika tillvägagångssätt, har dessa skolor visat sig vara mycket inkluderande för dem med högfungerande autism. Jag har under årens lopp sett många exempel i olika forum där man lyfter fram just folkhögskolan som det enda goda alternativet för dig med Autism.

Nya terapiformer

I strävan efter att erbjuda bästa möjliga stöd för dom med autism, söks ständigt nya terapimetoder. Ett exempel på detta är en ny behandlingsform, NeuroACT, en anpassad version av Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Denna terapiform har visat sig vara effektiv för att minska emotionell nöd hos personer med autism.

Till Sist
Livet med autism kan vara utmanande, men med rätt stöd och förståelse kan det också vara berikande. Sverige har kommit långt i att stödja personer med autism, men det finns fortfarande utrymme för förbättring. Låt oss fortsätta arbeta tillsammans för att skapa ett samhälle där alla, oavsett neurologiska tillstånd, kan blomstra.
Om det här inlägget berörde dig, ta gärna en minut att lämna en kommentar eller dela det med dina nära och kära. Diskussionen behöver inte sluta här.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10803-023-06014-6
https://www.spectrumnews.org/news/large-swedish-study-ties-autism-to-early-death/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37295448/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2020.1717651
https://news.ki.se/a-new-form-of-therapy-for-autistic-individuals-has-been-evaluated

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...