lördag 21 oktober 2023

Sociala svårigheter hos personer med autism: Hantering och stöd

När jag fick min autismdiagnos för drygt fem år sedan, öppnades en ny värld för mig. Jag insåg att mina utmaningar i sociala situationer inte bara var något jag "borde försöka bli bättre på," utan en del av mitt autistiska jag. Många av er som följer min blogg vet att jag brinner för att förstå och sprida kunskap om autism, och det är därför jag vill dyka djupare in i ämnet sociala svårigheter idag.
För oss som lever med autism är sociala svårigheter ofta en central del av vår vardag. Det handlar inte om att vi inte vill vara sociala, utan om att vi kan uppleva världen på ett annat sätt än andra människor. Detta kan leda till missförstånd, frustration och till och med ångest i sociala sammanhang. Exempel på problem kan vara:
 • Svårigheter med ögonkontakt: Många personer med autism har problem med att upprätthålla ögonkontakt under samtal. Detta kan ibland missförstås som bristande intresse eller osocialt beteende.
 • Svårigheter med kroppsspråk: Att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck kan vara en utmaning för individer med autism. De kan ha svårt att förstå nonverbala signaler.
 • Svårigheter med att förstå sociala regler: Personer med autism kan ha svårt att förstå de komplexa och subtila sociala reglerna som styr vårt samspel med andra.
 • Svårigheter med att inleda och upprätthålla konversationer: Att starta och hålla en konversation kan vara en utmaning, och många gånger verkar personer med autism ointresserade eller har svårt att svara på frågor.
En av de utmaningar jag själv har upplevt är svårigheten att förstå sociala koder och signaler. Vad är okej att säga och göra i olika situationer? Hur ska man reagera när någon visar en viss känslomässig nyans? Det är frågor som ofta snurrar i mitt huvud när jag är i sociala situationer.

Det finns många sätt att hantera sociala svårigheter som kommer med autism. För mig har kunskap varit nyckeln. Ju mer jag har lärt mig om sociala interaktioner, desto bättre har jag kunnat navigera i dessa situationer. Jag har också lärt mig att vara ärlig med mig själv och andra om min autism. Att förklara för människor i min omgivning hur jag fungerar har ofta lett till ökad förståelse och acceptans. Att hantera sociala svårigheter hos personer med autism kräver tålamod, förståelse och anpassning. Här är några strategier som kan vara till hjälp:
 • Tydlig och enkel kommunikation. Använd tydligt språk och undvik överdriven användning av metaforer eller ironi. Var direkt och koncis i din kommunikation.
 • Skapa en strukturerad miljö. Personer med autism mår ofta bättre i en strukturerad och förutsägbar miljö. Försök att minimera oväntade förändringar.
 • Sociala beredskapsträning.Det finns olika program och metoder för att träna sociala färdigheter hos personer med autism. Dessa kan vara till stor hjälp för att förbättra deras sociala interaktioner.
 • Använd visuella hjälpmedel. Visuella scheman och stöd kan vara användbara för att förtydliga förväntningar och rutiner.
Ett annat viktigt verktyg är att söka stöd och hjälp när det behövs. Det kan vara i form av terapi, stödgrupper eller att prata med en vän eller familjemedlem som förstår. Att dela med sig av sina tankar och känslor är en viktig del av att hantera sociala svårigheter. För att stödja personer med autism i deras sociala utveckling och välmående finns det flera resurser och tjänster tillgängliga:
 • Specialpedagogik och skolstöd. I skolsystemet kan specialpedagoger erbjuda stöd och anpassningar för att hjälpa elever med autism att lyckas i skolan.
 • Talspråksterapi. Talspråksterapeuter kan hjälpa till att förbättra kommunikationsfärdigheter och språkutveckling hos personer med autism.
 • Stödgrupper och samhällsresurser. Stödgrupper och organisationer som fokuserar på autism kan erbjuda vägledning och gemenskap för personer med autism och deras familjer.
För att skapa en mer inkluderande samhälle behöver vi också fokusera på att erbjuda stöd och förståelse för personer med autism. Det kan vara att anpassa arbetsplatser, skolor och offentliga platser för att minimera sensorisk överbelastning. Det kan också handla om att utbilda människor om autism och sprida medvetenhet för att minska stigmat kring vår diagnos.

Sociala svårigheter är en vanlig utmaning för personer med autism, men det finns strategier och stöd tillgängliga för att hjälpa dem att hantera dessa svårigheter och trivas i samhället. Att öka medvetenheten om autism och främja inkludering är viktiga steg mot att skapa en mer stödjande och förstående samhälle. Sammanfattningsvis är sociala svårigheter en utmaning som många av oss med autism stöter på dagligen. Men det finns sätt att hantera och övervinna dessa svårigheter. Jag uppmanar er att fortsätta följa min blogg för att lära er mer om autism och dela era egna erfarenheter och insikter i kommentarerna nedan. Tillsammans kan vi skapa en mer inkluderande och förstående värld för personer med autism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...