lördag 14 oktober 2023

Vad behöver en person med autism?

Jag börjar med att ta oss tillbaka några år i mitt liv till en tid då kunskapen om autism i samhället var ännu mer begränsad än den är idag. Fördommarna och missförstånden var precis lika vanliga som idag men kunskaperna än mindre.
En av de mest minnesvärda händelserna som verkligen belyser behovet av kunskap och stöd för personer med autism var min sons tid i förskolan. Förskolepedagogerna hade en idé om att barn med autism behövde en "trygg plats" där de kunde gå undan när de behövde det. Så de skapade en liten "koja" i kapprummet, där barnet kunde sitta när som helst. Jag minns än idag deras uttalanden som, "Kojan fungerar jättebra, idag har han vart där nästan hela dagen."

Det var en smärtsam erfarenhet att se mitt barn bli reducerat till att behöva en separat plats för att fungera. Istället för att försöka förstå varför mitt barn hade svårt att anpassa sig till den övriga gruppen, hade de skapat en plats för att "förvara" honom. Det var inte pedagogik, det var en brist på förståelse och stöd.
Detta var ett tydligt exempel på hur kunskapsbrist om autism påverkade mitt barns vardag. Det fanns en uppenbar oförståelse för hans behov och en tendens att se honom som ett "problem" som behövde isoleras. Min fru och jag blev tvungna att kämpa för att försöka förklara att det inte var så autism fungerade och att mitt barn behövde stöd och anpassningar för att trivas och lära sig.
Min erfarenhet är att kunskapen om autism i samhället var låg då, men jag tror att den har ökat sedan dess. Jag har sett att det har blivit mer skrivet i media om autism, och så länge den informationen är korrekt, tror jag att förståelsen och kunskapen kommer att fortsätta att öka. Vad behövs för att komma dit?

Autism, eller autismspektrumtillstånd (AST), är en neurologisk diagnos som påverkar hur en individ uppfattar och interagerar med omvärlden. Det är viktigt att förstå att autism är en spektrumdiagnos, vilket innebär att det finns en bred variation i hur det påverkar olika personer. Vissa personer med autism kan ha högfungerande autism, medan andra kan ha mer omfattande behov av stöd.
Personer med autism kan ställas inför olika utmaningar i sin vardag. Det kan inkludera svårigheter med kommunikation, sociala interaktioner och sensorisk överkänslighet. Dessa utmaningar kan variera från person till person och kan göra vardagen mer komplex.


För att möta behoven hos personer med autism är det avgörande att de får rätt stöd. Detta stöd kan variera beroende på individens behov och kan omfatta både professionellt och personligt stöd.
Personer med autism kan dra nytta av olika professionella tjänster, inklusive terapi och specialundervisning. Dessa tjänster är utformade för att hjälpa individen att utveckla färdigheter och hantera sina utmaningar.
Familj, vänner och nära personer spelar en viktig roll i att stödja personer med autism. Det personliga stödet kan vara i form av förståelse, tålamod och anpassning av miljön för att minska överstimulering.
En viktig aspekt i att tillgodose behoven hos en person med autism är samarbete och förståelse från omgivningen. Det är inte alltid lätt att förklara hur vi mår eller vad som stör oss, men vi kan använda våra intressen och passioner som en nyckel till att kommunicera. Genom att dela med oss av våra tankar och erfarenheter kan vi öka förståelsen hos våra nära och kära samt samhället i stort

Hjälpmedel är verktyg eller teknik som kan hjälpa personer med autism att bättre hantera sin vardag. Det kan inkludera kommunikationshjälpmedel, sensoriska hjälpmedel och strukturerad rutin.
Många barn med autism går i skolan, och det krävs ofta anpassningar för att skapa en gynnsam lärandemiljö. Det kan innebära mindre klassstorlekar, extra stöd eller anpassad undervisning. Jag listar några andra hjälpmedel nedan.

  • Kommunikationshjälpmedel: Detta kan inkludera PECS (Bildstödssystem för kommunikation) eller AAC (Alternativ och kompletterande kommunikation) enheter. Dessa hjälper personer med autism att uttrycka sina tankar och känslor när de har svårt att använda verbalt språk.
  • Sensoriska hjälpmedel: För personer med sensorisk överkänslighet kan det vara till hjälp med saker som hörselkåpor för att minska ljudnivån, solglasögon för att dämpa starkt ljus eller viktvästar för att ge trygghet.
  • Strukturerade rutiner och visuella scheman: Användning av visuella scheman och rutiner, såsom dagliga tidslinjer eller agenda, kan hjälpa personer med autism att förstå och förbereda sig för dagliga aktiviteter och övergångar. 
  • Tillgängliga leksaker och verktyg: Speciella leksaker och verktyg kan hjälpa barn med autism att utveckla sina färdigheter och samtidigt ha roligt. Det kan vara allt från sensoriska leksaker till pusselspel som främjar problemlösning.
  • Datorprogram och appar: Det finns många datorprogram och mobilappar utformade för att stödja personer med autism. Dessa kan inkludera kommunikationsappar, sociala färdighetstränare och pedagogiska spel.
  • Anpassad klädsel: Kläder som är mjuka, sömlösa och utan etiketter kan vara mer bekväma för personer med sensorisk överkänslighet. Detta kan minska obehag och irritation.
  • Sociala berättelser: Dessa är skräddarsydda berättelser som hjälper personer med autism att förstå sociala situationer och förväntningar. De kan vara användbara i att förbereda för nya situationer eller händelser.
  • Brusreducerande hörselhjälpmedel: För personer med ljudkänslighet kan brusreducerande hörselhjälpmedel som hörlurar med brusreducering hjälpa till att minska överstimulering i bullriga miljöer.
Att förstå och möta behoven hos personer med autism är av största vikt för att hjälpa dem att leva ett meningsfullt och självständigt liv. Genom professionellt och personligt stöd, hjälpmedel och anpassningar kan vi skapa en mer inkluderande samhälle där personer med autism kan blomstra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

julklappar, traditioner och högtider när man har autism

  Hej alla läsare på Manly Minutes! Idag tänkte jag ta upp något som många av oss med autism kan relatera till – julklappar, traditioner och...